Отдел государственных регистраторов исполнительного комитета Одесского городского совета доводит до сведения субъектов хозяйственной деятельности, что на расширенном заседании Кабинета Министров Украины, прошедшем при участии предпринимателей Украины, был принят ряд постановлений, в частности постановление о временных ограничениях по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 года.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 травня 2009 р. N 502 Київ Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю)

у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: 1) до 31 грудня 2010 р.: тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів); установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням; видавати суб'єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом; приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути); не застосовувати санкції за порушення, які усунуті на виконання припису; 2) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. 2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва надавати методологічну допомогу органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, з метою забезпечення виконання цієї постанови. Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

Популярное