К сведению предпринимателей Одессы

Оригинал публикации: http://www.048.ua/article/1502
Отдел государственных регистраторов исполнительного комитета Одесского городского совета доводит до сведения субъектов хозяйственной деятельности, что на расширенном заседании Кабинета Министров Украины, прошедшем при участии предпринимателей Украины, был принят ряд постановлений, в частности постановление о временных ограничениях по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 года.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 травня 2009 р. N 502
Київ
Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю)

у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року


Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності:
1) до 31 грудня 2010 р.:
тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів);
установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;
видавати суб'єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;
приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути);
не застосовувати санкції за порушення, які усунуті на виконання припису;
2) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва надавати методологічну допомогу органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, з метою забезпечення виконання цієї постанови.
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

Мы не несём ответственности за содержание материалов, новости размещаются в автоматическом режиме и не проходят проверки.

Популярное в Facebook